ENG flag rs flag it flag flag


Tehnicki prevodi
komercijalno-finansijski prevodi
pravno poslovni prevodi
sudski tumac
Tehnički prevodiPrevođenje tehničkih uputstava i priručnika


Prevođenje tehničkih dokumenata spada u jedne od najsloženijih vrsta prevoda.

Mi prevodimo:

- uputstva za upotrebu mašina i električnih uređaja namenjenih za svakodnevnu upotrebu,
- tehničku dokumentaciju za uređaje za industrijsku i komercijalnu upotrebu,
- kompletnu dokumentaciju za građevinske projekte,
- specifikacije, potvrde o tehničkom pregledu, sigurnosni list, certifikate,
- nacrte, električne šeme, servisna uputstva i slično.


Kao agencija koja se bavi prevođenjem tehničke dokumentacije i uputstava za upotrebu, snosimo veliku odgovornost. I najmanja greška u prevodu nekog termina, ili smisla rečenice, može dovesti do neodgovarajuće upotrebe mašine. Za prevođenje tehničke dokumentacije nije dovoljno samo odlično poznavanje terminologije i leksike iz tog sektora, već i sveukupno razumevanje procesa i faza opisanih u izvornom tekstu. Kod ovakvih tekstova prevodilac, pored odličnog jezičkog obrazovanja, mora imati i odgovarajuće tehničko znanje. U našoj agenciji rade prevodioci specijalizovani za prevođenje stručnih tekstova, tehničkih uputstava i priručnika iz sledećih oblasti:

- građevina,
- elektronika,
- mehanika,
- ekonomija,
- automobilska industrija,
- poljoprivredni sektor,
- informacione tehnologije.


Rečnici i prevodilačka memorija


Jedna od osobenosti visokostručnih prevoda jeste višeznačnost tehničke terminologije. Na obimnim tekstovima radi više prevodilaca. Da bi se izbegao “efekat krpljenja”, a pritom se dobio kvalitetan prevod, sastavlja se glosar (rečnik) s terminima iz specifične oblasti vezane za Vašu firmu ili industriju kojoj pripadate. To znači da će, u celokupnom tekstu, svaki stručni termin uvek biti isto preveden.

Redaktor, koji je po pravilu najiskusniji i najkvalifikovaniji među svim prevodiocima, a koji je ujedno i diplomirani inženjer, vrši konačnu reviziju teksta prevoda. Pre dostave prevoda klijentu, tekst najpre pregleda lektor koji još jednom proverava slovne greške, ispravnost cifara kao i pravopisnu i stilsku ispravnost teksta. Ako je potrebno, na kraju se pristupa grafičkoj obradi teksta.

Koristimo najsavremenije softvere za kreiranje prevodilačke memorije kako bismo obezbedili da paragrafi i delovi teksta koji se ponavljaju u Vašem dokumentu ne budu dva puta prevođeni. Istovetni paragrafi ili rečenice u tekstu moraju uvek biti prevedeni identično (to je naročito slučaj kod uputstava za korišćenje raznih uređaj i aparata). Prevodilačka memorija pomaže da se poveća kvalitet i brzina isporuke prevoda. Takođe, omogućava da se smanje troškovi prevoda, budući da se svako ponavljanje već prevedene rečenice obračunava i plaća samo jednom.

Klijent dobija potpuno prečišćen i pročišćen tekst spreman za štampu i dalju upotrebu.

Garancija kvaliteta kroz saradnju sa stručnim prevodiocima i inženjerima


Bilo da je reč o automobilskoj industriji, građevinskoj, poljoprivrednoj oblasti, tehnički prevod mora biti savršen. Zato mi angažujemo samo prevodioce s dokazanim radnim iskustvom u tim oblastima kao i s odličnim poznavanjem stručne terminologije. Svi naši prevodioci prolaze kroz stroge kontrole kako bi se utvrdila njihova tehnička ekspertiza. Prilikom prevođenja, sarađivaćemo i sa Vama kako bi stil i znanje prevodilaca mogli da zadovolje sve Vaše kriterijume. Kako bismo omogućili da Vam bude dostavljen tačan prevod, napominjemo da svaki prevod biva podvrgnut internim kontrolama kvaliteta i da ga pregleda inženjer mašinstva, građevine, poljoprivrede ili eletrotehnike.

Ništa nije prepušteno slučaju i mogućnost greške u prevodu svedena je na minimum.Kontaktirajte nas
katalozi i tehnička uputstva | komercijalno-finansijska dokumentacija | pravno-poslovna dokumentacija | overeni prevodi
© Copyright 2012 Bravissimo Translations Service Company
× Dizajn i izrada Ilić Nemanja +381 60 028 00 33 ×