ENG flag rs flag it flag


reci
Bravissimo “ je prevodilačka agencija specijalizovana za stručne prevode iz oblasti građevine, mašinstva, elektrotehnike, poljoprivrede, informacionih tehnologija, prava i ekonomije.

Ukoliko Vam je potreban kvalitetan prevod Vaše dokumentacije, stručnog teksta, priručnika, tehničkog uputstva, ugovora ili dokumenta o specifikaciji proizvoda, pravne ili tenderske dokumentacije, na pravom ste mestu!

Naša agencija je drugačija jer je celokupno poslovanje usklađeno sa standardom SRPS EN 15038:2008.

To, praktično, znači da Vi samo treba da nam poverite tekst za prevođenje, a naš tim će se pobrinuti da dobijete visokokvalitetan prevod.

katalozi itehnicka upustva

KATALOZI I TEHNIČKA UPUTSTVA

• tehnička dokumentacija  (uputstva za upotrebu) za  uređaje  za industrijsku i  komercijalnu  upotrebu;
• nacrti, električne šeme, servisna uputstva.
komercijalno-finansijska dokumentacija

FINANSIJSKA DOKUMENTACIJA

• bankarska dokumentacija,
• bilansi stanja,
• tenderske ponude,
• Joint-venture,
• ugovor o zajmu i jemstvu,
• dokumentacija o finansijama.
 Pravno-poslovna dokumentacija

PRAVNA DOKUMENTACIJA

• statuti, osnivački akt,
• ugovori, sporazumi,
• punomoćja, licence, certifikati,
• ugovor o franšizingu,
• know-how ugovori,
• ugovor o konzorcijumu.


OVereni prevodi

OVERENI PREVODI

• izvod iz matične knjige rođenih,
• izvod iz matične knjige venčanih,
• uverenje o mestu boravka,
• uverenje o nekažnjavanju,
• potvrda boravka,
• potvrda o prihodima.


Kontaktirajte nas
katalozi i tehnička uputstva | komercijalno-finansijska dokumentacija | pravno-poslovna dokumentacija | overeni prevodi
© Copyright 2012 Bravissimo Translations Service Company
× Dizajn i izrada Ilić Nemanja +381 60 028 00 33 ×